Sygeplejerskernes opgaver

De store Folkesygdomme

Vi har siden klinikkens start i december 2008 konsekvent oprettet vore egne protokoller for patient-håndtering baseret på de nationale retningslinier; dette gælder ikke mindts de store folkesygdomme: Sukkersyge, forhøjet blodtryk, hjertesygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom (rygerlunger) og astma, osteoporose (knogleskørhed). Protokollerne bliver løbende opdateret. Lene og Vinni er uddannet til selvstændigt at se patienterne med disse sygdomme i faste protokollerede forløb i løbet af året undtagen ved års-kontrollen, hvor patienterne kommer ind til Ole. Kontrolhyppigheden varierer og er afhængig af flere faktorer og tilbydes udfra vurdering af hver enkelt patient.

“Alt det andet”

Lene og Vinni tager blodprøver, hjertekardiogram, blodtryk, lungefunktionsundersøgelse, etc.  til de aftalte kontroller samt ad hoc efter lægeordination.

Vinni og Lene varetager selvstændigt en hel række konsultationer inklusive akutte, såsom patienter med øvre luftvejsinfektioner, bihulebetændelser, mellemørebetøndelser, lungebetændelser, svimmelhed, håndtering af sår, o.m.a., evt. med rådføring eller kort tilsyn af Ole.

Begge sygeplejersker kan vurdere og skylle ører og lave høretest. De kan vurdere og udføre kronisk sårpleje og forbindingsskift, fjerne gips, og fjerne suturer og agraffer efter operationer. Lene og Vinni udfører begge demens-test ved fornyelse af kørekort for borgere, der er fyldt 75 år eller ældre, samt demens-test og depressions-test som led i udredning af mistænkt demens. Begge sygeplejersker giver injektioner og vaccinationer, diverse bakterie podninger, negleskrab ved mistænkt neglesvamp, kost samtaler, urin-undersøgelser, INR kontroller og fremad ordinationer ved blodfortyndende behandling med vitamin-K antagonister (marevan, o.a.), vorte behandling. Lene og Vinni ser patienter til rådgivning og opfølgning i mange sammenhænge, f.eks ved ønsket vægttab