Vi har ferielukket i uge 7, d. 13. – 17. februar 2023.

Ved behov for lægehjælp kontakt da en af øens øvrige læger.

Husk at forny recepter før vores ferie.

Vi tilbyder vaccination med forudgående tidsbestilling for COVID/OMEKRON til 50 årige og ældre, yngre med kroniske sygdomme (diabetes, KOL, hjertesvigt, o.a.) samt sundheds- og plejepersonale og gravide og for INFLUENZA til gravide i 2. og 3. trimester til og med d. 1. marts 2023.

Mulighed for tids-bestilling via hjemmesiden er midlertidig lukket og har du luftvejssymptomer (selv den mindste snue) må du ikke henvende dig i klinikken – du skal ringe først – dette pga. corona-krisen.

Hold dig opdateret på
nyheder i klinikken

    No posts found.

Du kan læse om
klinikken lige her

3-1.png

Ole Lund

Praktiserende Læge

Lægeeksamen ved Aarhus Universitet 1982.
Speciallæge i Hjerte- og Thoraxkirurgi 1992.
Dr. Med., disputats om aortastenose (forsnævret hjerteklap), Aarhus Universitet 1993.
Speciallæge i Almen Medicin (praktiserende læge) fra 1. februar 2007, uddannet i Storbritannien.

Lise Lützhøft Farsinsen

Sygeplejerske

Lise har været sygeplejerske siden 2004. Hun har en bred klinisk erfaring og uddannelse og har erfaring som udekørende hjemmesygeplejerske, demens-sygeplejerske, psykiatri og neurorehabilierings-sygeplejerske, samt senest center-sygeplejerske i ældrecenter. Lise startede på Saxhøj Lægeklinik i juli 2022. Lise varetager selvstændigt alle funktioner nævnt i “Sygeplejerskernes opgaver”. Lise vil blive uddannet til at varetage de profylaktiske børneundersøgelser fra 2 til 5 år.

Vinni Jensen

Sygeplejerske

Vinni har været sygeplejerske siden 1997. Hun har en bred klinisk erfaring og uddannelse og har erfaring som udekørende hjemmesygeplejerske, kirurgisk speciale, røntgen og palliation, samt senest centersygeplejerske i ældrecenter. Vinni startede på Saxhøj Lægeklinik i november 2020. Vinni varetager selvstændigt alle funktioner nævnt i “Sygeplejerskernes opgaver”, gynækologi
opgaver inklusive celleskrab samt rejse vaccinationer.

Sabina Tøttrup

Sekretær

Sabina blev i 2009 uddannet Social-og sundhedsassistent. Hun har erfaring indenfor psykiatri, demens, ledelse i hjemmeplejen, samt senest som faglærer på erhvervsskole. Sabina startede på Saxhøj lægeklinik i december 2022. Sabina passer hovedsageligt forkontoret og telefonen med mange opgaver: Visitation og tidsbestilling, genbestillinger af medicin,  gode råd til patienterne, håndtering af urinprøver på mistænkt blærebetændelse, etc. Hun har administrative opgaver med styring og udsendelse af regninger for attestarbejde, indhentning af journaler på nye patienter, kommunikation med eksterne samarbejdspartnere, o.m.a.


For alle: Klinikken sender årligt personalet på relevante kurser, dels udvalgt efter klinikkens behov og dels efter den enkeltes ønsker og interesser.

Find vej
til klinikken