Læger

Ole Lund

Praktiserende Læge

Lægeeksamen ved Aarhus Universitet 1982.
Speciallæge i Hjerte- og Thoraxkirurgi 1992.
Dr. Med., disputats om aortastenose (forsnævret hjerteklap), Aarhus Universitet 1993.
Speciallæge i Almen Medicin (praktiserende læge) fra 1. februar 2007, uddannet i Storbritannien.